Consulteu les resolucions de les sol·licituds arbitrals

L’Ajuntament de Barcelona a través del seu portal de transparència BCNROC (Repositori Obert de Coneixement), posa a disposició dels ciutadans les resolucions de les sol·licituds d’arbitratge tramitades per la Junta Arbitral de Consum de Barcelona.

Podeu consultar totes les sol·licituds d’arbitratge publicades fins l’actualitat.

Consulta online del servei BCNROC a través de dispositius mòbils.