Conflictes: judicialització o arbitratge? Àrbitre o jutge?

Llibertat d’elecció i institucions arbitrals: consum, cooperatives, propietat intel·lectual, minutes, lletrats, transports, etc.

En la societat actual ens trobem, cada cop més, amb la necessitat de reflexionar sobre la manera en què vivim i resolem els conflictes. Viure en societat és administrar i resoldre el conflicte, i en una societat democràtica és fer-ho sense utilitzar la violència.

És important promoure societats més pacifiques, defensar l’estat de dret i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones, així com reduir la litigiositat judicial –que està col·lapsada; mitjançant la mediació, la conciliació o l’oferta vinculant confidencial, entre d’altres sistemes alternatius de resolució de conflictes; així com mitjançant l’arbitratge, com a equivalent jurisdiccional.

En aquest marc, i dins d’un cicle de xerrades – col·loquis, donarem a conèixer la missió de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona. 

El sistema arbitral institucional públic i gratuït de resolució de conflictes de consum consisteix en una justícia sectorial i de proximitat, que ofereix una solució més àgil, voluntària, gratuïta, senzilla i eficaç que un procés judicial. Hi guanya tothom: consumidors, empresaris i professionals.

A càrrec de: Gaietà Sala i Prat. Àrbitre. Advocat i president de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

Totes les xerrades-col·loquis es faran al Palau Foronda, Ronda de Sant Pau 43-45, Planta Baixa, a l’espai de Consum Responsable.

Per més informació al telèfon 93 402 33 44, 677 467 277 o comunicaciojacb@bcn.cat.

 • Dijous 15 DE FEBRER a les 17:00 hores

  Democràcia, arbitratge públic i privat, i ciutadans com a consumidors i usuaris de béns i serveis públics i privats. La Junta Arbitral de Consum de Barcelona.

 • Dijous 18 D’ABRIL a les 17:00 hores

  La transparència de les actuacions i dels laudes de les Juntes Arbitrals de Consum, una fortalesa del Sistema Arbitral de Consum.

 • Dijous 13 DE JUNY a les 17:00 hores

  Qui protegeix els drets dels consumidors i usuaris financers amb litigis de petita quantia o de les males practiques dels bancs, caixes d’estalvis i d’altres entitats financeres?

 • Dijous 19 DE SETEMBRE a les 17:00 hores

  Intel·ligència Artificial: la solució per als problemes de la Justícia? Els principis del procediment arbitral de consum: audiència, contradicció i igualtat entre les parts. La racionalitat i la equitat finalment mecanitzada?

 • Dijous 14 DE NOVEMBRE a les 17:00 hores                                                                   

  Arbitratge de consum, justícia de proximitat. Un model útil, àgil, voluntari, gratuït, senzill, eficaç i transparent: la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona i el seu portal de transparència, BCNRoc.