Sol·licitud d’arbitratge

Si vol presentar una sol·licitud d’arbitratge, li facilitem aquest formulari online. Al moment de tramitar la seva petició, ens posarem en contacte amb vostè per indicar-li el número d’expedient assignat.

Instruccions per a emplenar una sol·licitud d'arbitratge.

Reclamant

(1) Quan el reclamant no actuï en nom propi.

Reclamat

(*) camps obligatoris

Reclamació

Em comprometo a complir la resolució que es dicti (laude), i declaro no haver presentat aquesta sol·licitud d’arbitratge a cap altra Junta Arbitral o reclamació davant qualsevol òrgan jurisdiccional.

Per tot això:
Exposeu de manera específica i concreta quines són les vostres pretensions.
Que faci de mediadora, si escau, davant l'empresa reclamada a fi d'assolir un acord entre ambdues parts.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.

També pot fer arribar els documents

Els documents els podeu fer arribar per correu, fax, e-mail (.pdf o .docx) o personalment a la:

Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 43-45 - 2a planta
08015 Barcelona

Tel: 93 402 33 44 - Fax: 93 402 78 47

juntarbitral.bcn.cat
junta-arbitral@bcn.cat