Resolucions Arbitrals en xifres

La Junta Arbitral de Consum de Barcelona presenta les estadístiques en xifres de les resolucions arbitrals (laudes) a data de 31 de desembre de 2015.

Durant el 2015 es van tramitar un total de 2.024 reclamacions a Barcelona. 1.483 Arxivats: No acceptació de l’arbitratge (732); Conciliació (312); Laude (187); Desistiment (88); Per trasllat (82); Per no subsanació (55); Altres (15); No acceptació però hi ha mediació (12). 127 Consultes. 51 Pendent d’audiència. 31 Inadmissió. 49 No adhesió o l’empresa no ha contestat. 283 En tramitació.

Durant el 2015 es van tramitar un total de 2.024 reclamacions a Barcelona, de les quals més de la meitat es van arxivar per diferents motius.

 

 

Reclamacions realitzades a Barcelona durant 2015 classificades per sectors. Telefonia: 37,55 %. Viatges: 8 %. Serveis: 5,48 %. Ensenyament: 1,93 %. Habitatge: 11,31 %. Automòbils: 6,23. Altres: 29,5 %.

Per sectors, el de telefonia registra el nombre més alt de reclamacions realitzades durant 2015, amb un 37,55 %. El segueixen, per ordre, altres sectors (29,5 %), habitatge (11,31 %), viatges (8 %), automòbils (6,23 %), serveis (5,48 %) i ensenyament (1,93 %).

Segons l’origen de les reclamacions realitzades a Barcelona durant el 2015, la Junta Arbitral de Consum va tramitar el 27,52 %; l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, el 69,81 % i altres organismes, el 2,67 %.

Segons l'origen de les reclamacions presentades durant 2015, el 27,52 % de les reclamacions es van tramitar a través de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, el 69,81 % provenen de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i el 2,67 % d'altres organismes.