Resolucions Arbitrals en xifres

La Junta Arbitral de Consum de Barcelona presenta les estadístiques en xifres de les resolucions arbitrals (laudes) a data de 31 de desembre de 2016.

Durant el 2016 es van tramitar un total de 2.005 reclamacions a Barcelona. 1.567 Arxivats: No acceptació de l’arbitratge (751); Conciliació (324); Per no esmenar (92); Per trasllat (62); Laude (186); Desistiment (108); Altres (44). 244 Consultes. 19 Pendent de vista amb dia assenyalat. 83 Pendent de vista. 17 Inadmissió. 0 Pendent d’iniciar la tramitació. 3 No adherits, l’empresa no ha contestat. 72 En tramitació.

Durant el 2016 es van tramitar un total de 2.005 reclamacions a Barcelona, de les quals més de la meitat es van arxivar per diferents motius.

 

 

Segons l’origen de les reclamacions realitzades a Barcelona durant el 2016, la Junta Arbitral de Consum va tramitar el 32,17 %; l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, el 65,74 % i altres organismes, el 2,09 %.

Segons l'origen de les reclamacions presentades durant 2015, el 32,17 % de les reclamacions es van tramitar a través de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, el 65,34 % provenen de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i el 2,09 % d'altres organismes.